piątek, 13 listopada 2015

Wykonujemy pomiary.Ważymy, mierzymy i odmierzamy.

Uczniowie klasy Ib kształcą umiejętności wykonywania pomiarów oraz analizowania wyników. Uczą się jak prawidłowo użyć przyrządów pomiarowych oraz ocenić dokładność pomiarową.