czwartek, 30 maja 2013

Konkursy z fizyki

Uczniowie naszej szkoły każdego roku biorą udział w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Konkursy te mają duży prestiż i zgodnie z rozporządzeniem ministra oświaty  uczniowie zwalniani są z egzaminu gimnazjalnego z danego przedmiotu, z którego zostali laureatami. Otrzymują maksymalna ilość  punktów.  Finaliści konkursu otrzymują połowę  punktów  w szkołach  o wysokim poziomie nauczania takich np. jak LO nr. 2 i Lo nr.13 w Szczecinie.
  W ramach pracy z uczniem zdolnym  nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia i projekty mające na celu wsparcie ucznia w dążeniu do rozwijania jego zainteresowań i pogłębiania wiedzy z danej dziedziny  nauki.
Finaliści z fizyki z elementami astronomii na konkursie wojewódzkim w Szczecinie
Aleksandra Kruk   2008/2009
Tymoteusz Tuła    2010/2011
Marcel Jackiewicz    2012/13
Konkurs Międzynarodowy ,,Lwiątko”
  W tym roku przystąpiliśmy do konkursu z fizyki organizowanego przez Polskę i Ukrainę. Niewiele zabrakło uczniom do wyróżnienia ale samo przygotowanie i udział w konkursie był dla nas sprawdzeniem naszych możliwości. Zadania w tym konkursie  swoja specyfiką przypominają zadania z konkursu matematycznego ,,Kangur”
  Naszą szkołę reprezentowali kategorii:
Klasy III gimnazjum –  Marcel Jackiewicz, Kornelia Godula, Samanta Dymiter.
Klasy II gimnazjum --- Aleksandra Tworek, Zuzanna Wojciechowicz.
Konkurs z fizyki i informatyki w Zespole Szkół nr. 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu
 Uczniowie wzięli z fizyki i informatyki.  Najlepszy wynik z fizyki uzyskała Kornelia Godula a Samanta Dymiter została wyróżniona w konkursie z informatyki.

Zapraszamy wszystkich uczniów do rozwijania swoich zainteresowań naukami ścisłymi. To nie musi być takie straszne!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.